Koncepti Pedagogjik

Shkolla

Shkolla Fillore

Konvikti

Udhëheqja

Gjuhë Gjermane, Latine & Angleze

Mësimdhënësit

Edukatorët

Administrata

Mirëmbajtje

Kuzhina dhe roje

Paraqitja & Tarifat

Shkolla
Gjimnaz jonë
Gjimnazi Loyola në Prizren është gjimnaz privat, klasik i pranuar nga shteti, me një konvikt për vajza dhe një konvikt për djem, i cili nga ALG përgjigjet si organizatë me interes të përgjithshëm.

 

 

Veçoritë

 

Ne duam të bëjmë diç për fëmijët e Kosovës, d.m.th. ti përmirësojmë shanset e tyre për kyçje në një Evropë, e cila çdo ditë e më tepër po bashkohet. Për këtë arsye, sipas mendimit tonë, shkollimin nuk duhet kuptuar vetëm si dhënie të mësimit, por si parakusht qenësor për kyçje në rrjedhat bashkëkohore .

Shkallët e zakonshme sekondare në Kosovë I dhe II ne i kemi përfshirë së bashku në gjimnazin klasik. Nxënësit pranohen në klasën e VI-të ose të X-të. Pas 4 vitesh në shkallën e parë sekondare dhe në 3 ose 4 vitet tjera në shkallën e dytë sekondare (shkollimit të mesëm) me përfundimin e shkollës fitohet matura.

Për të pasur mundësi që fëmijët, të cilët nuk banojnë në rrethinën e shkollës, ta shfrytëzojnë ofertën tonë, ne disponojmë me konvikt për vajza dhe një për djem. Përkrahja e vajzave për ne është një qëllim i veçantë. Për këtë arsye gjysma e tërë vendeve në shkollë dhe në konvikte është e rezervuar për vajza.

Natyrisht se plani i rregullt mësimor i Kosovës vlen edhe për ne. Por, ne atë e kemi plotësuar në disa pika. Një ndryshim thelbësor është radhitja e gjuhëve. Që nga klasa e gjashtë (6) ligjërojmë dy gjuhë të huaja: gjermanishten dhe latinishten. Nga klasa e tetë (8) kësaj i shtohet edhe gjuha angleze. Për nxënësit që te ne vijnë me njohuri paraprake të gjuhës angleze, ne atyre në klasën e 6 dhe 7 ju ofrojmë kurse, që t’i ruajnë këto njohuri. Nga gjuha gjermane nxënësit tanë mund të fitojnë diplomën e gjuhës gjermane, njërin nga parakushtet më të rëndësishëm për të studiuar jashtë vendit, aty ku flitet gjermanishtja. Nga latinishtja duhet të arrihet niveli i cili së paku i përgjigjet “Latinumit të vogël”.

 

Veçoritë në pikat e caktuara

 

 

Afatet e pushimeve
Gjimnaz

Shoqata mbështetëse

Kontoja e donacioneve

Freunde und Föderer der Asociation "Loyola-Gymnasium" e.V.

Volksbank eG
IBAN: DE40 4126 2501 6700 9587 00
SWIFT: GENODEM1AHL
Stichwort: Loyola-Gymnasium

Zuwendungsbescheini-
gungen werden erstellt.Aktuale & Afatet | Shkolla & Konvikti | Projekti & Shoqata bartëse | ALG News | Shkarkimet | Partnerët | Kontakti | Dëftues botimi


Copyright © 2006-2021 Asociation "Loyola-Gymnasium" Prizren. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.