Koncepti Pedagogjik

Shkolla

Shkolla Fillore

Konvikti

Udhëheqja

Gjuhë Gjermane, Latine & Angleze

Mësimdhënësit

Edukatorët

Administrata

Paraqitja & Tarifat

Udhëheqja

Ideatorët dhe konstruktorët

Ne jemi të vetëdijshëm se asnjë institucion nuk mund të punojë në mënyrë kuptimplote pa struktura të qarta. Ekipi ynë udhëheqës është pra si ideatori përgjegjës dhe dhënësi formës në rrugën për në cakun tonë të përbashkët. Edhe pse secili ka marr përsipër përgjegjësinë për fusha të ndryshme, mbetet detyrë jona e të gjithëve, ta shikojmë çdo të arritur bashkërisht dhe të mendojmë për gjetjen e frymëzimeve për hapat që premtojnë suksese në të ardhmen. Mësimdhënës dhe edukatorë, prindër, nxënës, bashkëpunëtorë në administratë si dhe miq dhe përkrahës në këtë proces të kërkimit të më së mirës janë partnerët tanë.

 

Fadil Hamzaj

Kryetar i Kryesise se Bordit dhe Drejtor i Pergjithshem i ALG

Neki Jahaj

Zv. Drejtor Menaxhues

Sr. Lindita Spaqi

Shkolla Fillore

Drejtoresha

Konsultimet me prindër

E hënë

08:45:00 - 09:35:00

Arianit Çollaku

Udhëheqja e konviktit

Bardhyl Metkamberi

Tranzit

Udhëheqës i departamentit


 

Afatet e pushimeve
Gjimnaz

Afatet e pushimeve
Shkolla Fillore

Afatet e pushimeve
Gjimnaz

ALG News

Këtu mund ta porositni gazetën tonë me informatat aktuale për projektin dhe përditëshmërinë shkollore.

Shoqata mbështetëse

Donacion online

Po, ndihmoj unë dhe do dhuroj!

Kontoja e donacioneve

Jesuitenmission
Königstr. 54
D - 90402 Nürnberg

Ligabank Nürnberg
Vordere Sterngasse 32
D - 90402 Nürnberg

Konto: 511 55 82
BLZ: 750 903 00
IBAN: DE 61 750 903 00 000 511 55 82
SWIFT: GENODEF1M05
Stichwort: Loyola-Gymnasium

Zuwendungsbescheini-
gungen werden erstellt.Aktuale & Afatet | Shkolla & Konvikti | Projekti & Shoqata bartëse | ALG News | Shkarkimet | Partnerët | Kontakti | Dëftues botimi


Copyright © 2006-2019 Asociation "Loyola-Gymnasium" Prizren. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.