Koncepti Pedagogjik

Shkolla

Shkolla Fillore

Konvikti

Udhëheqja

Gjuhë Gjermane, Latine & Angleze

Mësimdhënësit

Edukatorët

Administrata

Paraqitja & Tarifat

Pedagogët tanë

Partnerë të prindërve, miq të nxënësve

Të gjithë pedagogët tanë janë zgjedhur në bisedimet prezantuese personale. Kritere qenësore për zgjedhje kanë qenë: përveç një suksesi të mirë gjatë shkollimit të lartë edhe kualifikimet e tyre njerëzore, pedagogjike dhe didaktike. Të gjithë pedagogët tanë flasin së paku një gjuhë të huaj.

Kualifikimet e përhershme të pedagogëve tanë janë qëllimet tona qenësore. Ne, gjatë vitit shumë herë organizojmë seminare të përgjithshme nga pedagogjia, didaktika, por rregullisht realizojmë kualifikime edhe nga lëndët profesionale. Këto masa përcillen me hospitime të pedagogëve, të cilët ne për këtë i dërgojmë në Gjermani, Austri dhe në vende tjera evropiane.

Kolegjiumi ynë gjithnjë në rritje është këtu për të vënë në jetë planin mësimor të Kosovës dhe parimet tona të edukatës: "... Burrat dhe gratë për të tjer ët!... Harmonizimi i përhershëm i përvojës, refleksionit dhe veprimit në dinamikën e të mësuarit vetë dhe mësimit të të tjerëve...".

 

Bardha Ademaj

Shkolla Fillore

Mësim klasor

Migjen Baftijaj

Histori

Udhëheqësi i SHML

Konsultimet me prindër

E hënë

08:00:00 - 08:45:00

Valon Bajraktari

Shkolla Fillore

Sport

Konsultimet me prindër

E premte

12:30:00 - 13:15:00

Enes Baxhak

Artet figurative

Konsultimet me prindër

E entje

11:40:00 - 12:20:00

Majlinda Beluli

Gjuhë shqipe

Konsultimet me prindër

E hënë

08:50:00 - 09:35:00

Fuat Berisha

Matematikë

Konsultimet me prindër

E martë

11:00:00 - 11:30:00

Skender Berisha

Gjuhë shqipe

Konsultimet me prindër

E martë

09:40:00 - 10:25:00

Sijeta Braha

Gjuhë angleze

Zëvendës drejtoresha e shkollës

Anna-Maren Brantschen

Gjimnaz

vullnetar

Arbër Bytyçi

Ekonomi

Konsultimet me prindër

E hënë

08:50:00 - 09:35:00

Fadil Bytyçi

Gjuhë latine, Histori

Konsultimet me prindër

E mërkurë

08:45:00 - 09:15:00

Kaltrina Bytyqi

Fizikë

Konsultimet me prindër

E hënë

10:50:00 - 11:35:00

Agnesa Çipa-Laçi

Shkolla Fillore

Mësim klasor

Judita Delhysa

Shkolla Fillore

Muzikë & Solo këndim

Marigona Delija

Shkolla muzikë

Egzona Dulaj

Shkolla muzikë

Violin/Cello

Edita Elshani

Gjuhë shqipe

Konsultimet me prindër

E martë

09:40:00 - 10:25:00

Haxhere Faiku

Kimi

Udhëheqëse e SHMU

Konsultimet me prindër

E premte

08:00:00 - 08:45:00

Alban Gashi

Gjuhë gjermane

Konsultimet me prindër

E hënë

10:50:00 - 11:35:00

Ardita Gashi

Shkolla Fillore

Mësim klasor

Rustem Gashi

Shkolla muzikë

Piano

Veli Gashi

Matematikë

Konsultimet me prindër

E entje

11:40:00 - 12:20:00

Venera Gegollaj Hasanaj

Gjuhë shqipe

Konsultimet me prindër

E hënë

11:40:00 - 12:25:00

Myzafer Gjergjizi

Kimi

Konsultimet me prindër

E hënë

11:50:00 - 12:35:00

Kaltrina Gojani

Shkolla Fillore

Mësim klasor

Mark Gojani

Gjuhë angleze

Konsultimet me prindër

E premte

09:40:00 - 10:20:00

Vlora Grajçevci

Gjuhë gjermane dhe latine

Konsultimet me prindër

E hënë

13:25:00 - 14:00:00

Vita Guhelli

Shkolla muzikë

Piano

Martin Häusler

Gjuhë gjermane

Fachschaftsberater

Konsultimet me prindër

E premte

11:40:00 - 12:25:00

Emilia Theodora Hansel

Shkolla Fillore

vullnetar

Adem Hoxha

Shkolla Fillore

Sport

Luljeta Hoxha

Gjuhë angleze

Konsultimet me prindër

E mërkurë

09:50:00 - 10:20:00

Nora Hoxha

Sociologji/Filozofi/ Psikologji

Konsultimet me prindër

E martë

09:40:00 - 10:25:00

Havije Hoxhaj

Gjuhë gjermane

Konsultimet me prindër

E premte

09:40:00 - 10:25:00

Uliks Hoxhaj

Shkolla muzikë

Kitarë

Alban Jahaj

Gjuhë shqipe

Konsultimet me prindër

E premte

11:45:00 - 12:20:00

Neki Jahaj

Gjuhë gjermane

Konsultimet me prindër

E mërkurë

08:50:00 - 09:35:00

Antigona Kabashi

Gjuhë gjermane

Konsultimet me prindër

E hënë

09:40:00 - 10:25:00

Liridona Kabashi

Shkolla Fillore

Mësim klasor

Zoja Kaçinari

Shkolla Fillore

Mësim klasor

Bal Kajzogaj

Biologjie

Konsultimet me prindër

E hënë

09:40:00 - 10:25:00

Aferdita Kaqinari

Shkolla Fillore

Mësim klasor

Diamante Kastrati

Kimi

Konsultimet me prindër

E martë

10:50:00 - 11:30:00

Fatmir Kastrati

Gjuhë shqipe

Konsultimet me prindër

E mërkurë

11:40:00 - 12:25:00

Vjollca Kola

Shkolla Fillore

Mësim klasor

Mirlinda Kolmekshaj Selimaj

Matematikë

Konsultimet me prindër

E martë

11:40:00 - 12:25:00

Blerand Koshi

Shkenca kompjuterike

Konsultimet me prindër

E martë

12:30:00 - 13:15:00

Parim Kosova

Histori

Konsultimet me prindër

E hënë

08:00:00 - 08:45:00

Liridona Krasniqi

Sport

Shukrije Krasniqi

Shkolla Fillore

Mësim klasor

Shukrije Krasniqi

Shkolla Fillore

Mësim klasor

Moritz Kuhlmann SJ

Ermira Mazreku

Gjuhë angleze

Konsultimet me prindër

E premte

08:50:00 - 09:35:00

Drit Morina

Shkolla Fillore

Gjuhë angleze

Ilir Morina

Sport

Konsultimet me prindër

E mërkurë

08:50:00 - 09:35:00

Durim Omaj

Shkenca kompjuterike

Konsultimet me prindër

E entje

10:50:00 - 11:35:00

Edi Perolli

Gjuhë angleze

Konsultimet me prindër

E martë

08:50:00 - 09:35:00

Maksut Pirku

Gjeogrfi

Konsultimet me prindër

E martë

09:40:00 - 10:25:00

Pranvera Pupa

Gjuhë angleze

Konsultimet me prindër

E hënë

09:40:00 - 10:25:00

Doruntina Rakaj

Shkolla Fillore

Mësuese

Jëlldëz Ramadani

Shkolla Fillore

Mësim klasor

Albana Salihi

Kimi/Fizikë

Konsultimet me prindër

E hënë

10:50:00 - 11:35:00

Fatime Sezallari

Kimi

Konsultimet me prindër

E mërkurë

08:00:00 - 08:45:00

Gresa Shala

Biologji

Konsultimet me prindër

E premte

09:35:00 - 10:25:00

Shqipe Sharani

Matematikë

Konsultimet me prindër

E entje

09:40:00 - 10:25:00

Durim Shehu

Gjuhë latine

Konsultimet me prindër

E mërkurë

12:30:00 - 13:15:00

Myrvete Sopaj

Gjuhë angleze

Konsultimet me prindër

E hënë

09:40:00 - 10:25:00

Ana Spaqi

Muzikë

Konsultimet me prindër

E martë

13:15:00 - 14:00:00

Elizabeta Spaqi

Shkolla Fillore

Mësim klasor

Ludevik Spaqi

Matematikë

Edukator

Konsultimet me prindër

E martë

08:50:00 - 09:30:00

Enver Sulaj

Gjuhë shqipe/Gjuhë latine

Konsultimet me prindër

E mërkurë

09:40:00 - 10:25:00

Berat Tafallari

Shkolla Fillore

Muzikë & Solo këndim

Zana Temaj

Shkolla Fillore

Mësim klasor

Mentor Ukimeri

Sport

Konsultimet me prindër

E hënë

13:20:00 - 13:35:00

Dorontina Vokshi

Shkolla Fillore

Mësim klasor

Lumnije Vokshi

Biologji

Konsultimet me prindër

E entje

08:00:00 - 08:45:00

Shpres Zeka

Gjuhë gjermane

Konsultimet me prindër

E entje

08:00:00 - 08:45:00

 

Afatet e pushimeve
Gjimnaz

Afatet e pushimeve
Shkolla Fillore

ALG News

Këtu mund ta porositni gazetën tonë me informatat aktuale për projektin dhe përditëshmërinë shkollore.

Shoqata mbështetëse

Donacion online

Po, ndihmoj unë dhe do dhuroj!

Kontoja e donacioneve

Jesuitenmission
Königstr. 54
D - 90402 Nürnberg

Ligabank Nürnberg
Vordere Sterngasse 32
D - 90402 Nürnberg

Konto: 511 55 82
BLZ: 750 903 00
IBAN: DE 61 750 903 00 000 511 55 82
SWIFT: GENODEF1M05
Stichwort: Loyola-Gymnasium

Zuwendungsbescheini-
gungen werden erstellt.Aktuale & Afatet | Shkolla & Konvikti | Projekti & Shoqata bartëse | ALG News | Shkarkimet | Partnerët | Kontakti | Dëftues botimi


Copyright © 2006-2019 Asociation "Loyola-Gymnasium" Prizren. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.