Koncepti Pedagogjik

Shkolla

Shkolla Fillore

Konvikti

Udhëheqja

Gjuhë Gjermane, Latine & Angleze

Mësimdhënësit

Edukatorët

Administrata

Mirëmbajtje

Kuzhina dhe roje

Paraqitja & Tarifat

Pedagogët tanë

Partnerë të prindërve, miq të nxënësve

Të gjithë pedagogët tanë janë zgjedhur në bisedimet prezantuese personale. Kritere qenësore për zgjedhje kanë qenë: përveç një suksesi të mirë gjatë shkollimit të lartë edhe kualifikimet e tyre njerëzore, pedagogjike dhe didaktike. Të gjithë pedagogët tanë flasin së paku një gjuhë të huaj.

Kualifikimet e përhershme të pedagogëve tanë janë qëllimet tona qenësore. Ne, gjatë vitit shumë herë organizojmë seminare të përgjithshme nga pedagogjia, didaktika, por rregullisht realizojmë kualifikime edhe nga lëndët profesionale. Këto masa përcillen me hospitime të pedagogëve, të cilët ne për këtë i dërgojmë në Gjermani, Austri dhe në vende tjera evropiane.

Kolegjiumi ynë gjithnjë në rritje është këtu për të vënë në jetë planin mësimor të Kosovës dhe parimet tona të edukatës: "... Burrat dhe gratë për të tjer ët!... Harmonizimi i përhershëm i përvojës, refleksionit dhe veprimit në dinamikën e të mësuarit vetë dhe mësimit të të tjerëve...".

 

Adem Hoxha

Shkolla Fillore

Sport

Konsultimet me prindër

E martë

08:50 - 09:35

Aferdita Kaqinari

Shkolla Fillore

Mësim klasor

Konsultimet me prindër

E martë

10:00 - 10:45

Alban Jahaj

Gjuhë shqipe

Konsultimet me prindër

E hënë

09:40 - 10:20

Ana Spaqi

Muzikë

Konsultimet me prindër

E entje

13:15 - 13:55

Antigona Kabashi

Gjuhë gjermane

Konsultimet me prindër

E martë

08:50 - 09:35

Arbër Bytyçi

Ekonomi

Konsultimet me prindër

E mërkurë

11:40 - 12:25

Arbesa Bllaca

Biologji

Konsultimet me prindër

E martë

12:30 - 13:15

Ardian Gegollaj

Gjuhë gjermane

Konsultimet me prindër

E premte

08:50 - 09:30

Ardita Gashi

Shkolla Fillore

Mësim klasor

Konsultimet me prindër

E premte

10:00 - 10:45

Arijeta Ukaj

Shkolla Fillore

Mësim klasor

Konsultimet me prindër

E entje

10:00 - 10:45

Arjeta Krasniqi

Gjuhë gjermane

Konsultimet me prindër

E martë

09:40 - 10:25

Bal Kajzogaj

Biologjie

Konsultimet me prindër

E mërkurë

10:50 - 11:35

Bardha Ademaj

Shkolla Fillore

Mësim klasor

Konsultimet me prindër

E entje

08:50 - 09:35

Berat Tafallari

Shkolla Fillore

Muzikë & Solo këndim

Konsultimet me prindër

E martë

08:45 - 09:35

Blerand Koshi

Shkenca kompjuterike

Konsultimet me prindër

E entje

09:40 - 10:25

Diamante Kastrati

Fizikë

Konsultimet me prindër

E entje

12:30 - 13:15

Dorentina Trolli

Shkolla Fillore

Mësim klasor

Doruntina Rakaj

Shkolla Fillore

Mësuese

Konsultimet me prindër

E hënë

08:00 - 08:45

Dredhëza Qafëleshi

Matematikë

Konsultimet me prindër

E premte

08:50 - 09:30

Drit Morina

Shkolla Fillore

Gjuhë angleze

Konsultimet me prindër

E martë

08:50 - 09:35

Durim Omaj

Shkenca kompjuterike

Konsultimet me prindër

E premte

09:40 - 10:25

Durim Shehu

Gjuhë latine

Konsultimet me prindër

E mërkurë

08:50 - 09:30

Edi Perolli

Gjuhë angleze

Konsultimet me prindër

E premte

12:30 - 13:10

Edita Elshani

Gjuhë shqipe

Konsultimet me prindër

E hënë

09:40 - 10:20

Egzona Dulaj

Shkolla muzikë

Violin/Cello

Elizabeta Spaqi

Shkolla Fillore

Mësim klasor

Konsultimet me prindër

E hënë

10:00 - 10:45

Enes Baxhak

Artet figurative

Konsultimet me prindër

E martë

12:30 - 13:10

Enver Sulaj

Gjuhë shqipe/Gjuhë latine

Konsultimet me prindër

E hënë

08:50 - 09:30

Ermira Mazreku

Gjuhë angleze

Konsultimet me prindër

E entje

09:40 - 10:25

Fadil Bytyçi

Gjuhë latine, Histori

Konsultimet me prindër

E mërkurë

08:50 - 09:15

Fatime Sezallari

Kimi

Konsultimet me prindër

E hënë

08:50 - 09:30

Fatmir Kastrati

Gjuhë shqipe

Konsultimet me prindër

E hënë

12:30 - 13:15

Flaka Thaqi Ademaj

Gjuhë gjermane

Konsultimet me prindër

E hënë

12:30 - 13:15

Fuat Berisha

Matematikë

Konsultimet me prindër

E mërkurë

11:40 - 12:20

Gresa Shala

Biologji

Konsultimet me prindër

E hënë

08:50 - 09:30

Haxhere Faiku

Kimi

Konsultimet me prindër

E hënë

08:50 - 09:30

Jëlldëz Ramadani

Shkolla Fillore

Mësim klasor

Konsultimet me prindër

E mërkurë

10:50 - 11:35

Judita Delhysa

Shkolla Fillore

Muzikë & Solo këndim

Konsultimet me prindër

E martë

11:40 - 12:20

Katarina Gojani

Shkolla Fillore

Mësim klasor

Konsultimet me prindër

E entje

10:00 - 10:45

Liridona Krasniqi

Sport

Konsultimet me prindër

E entje

13:15 - 13:55

Liridona Kabashi

Shkolla Fillore

Mësim klasor

Konsultimet me prindër

E hënë

08:50 - 09:35

Luljeta Hoxha

Gjuhë angleze

Konsultimet me prindër

E mërkurë

13:15 - 13:50

Lulzim Tytynxhiu

Kimi

Konsultimet me prindër

E hënë

08:00 - 08:45

Majlinda Beluli

Gjuhë shqipe

Konsultimet me prindër

E entje

08:50 - 09:30

Maksut Pirku

Gjeogrfi

Konsultimet me prindër

E entje

08:45 - 09:30

Marigona Delija

Shkolla muzikë

Mark Gojani

Gjuhë angleze

Martin Häusler

Gjuhë gjermane

Fachschaftsberater

Konsultimet me prindër

E mërkurë

10:50 - 11:35

Mentor Ukimeri

Sport

Konsultimet me prindër

E entje

13:15 - 13:55

Merita Zeqiri

Shkolla Fillore

Gjuhë gjermane

Konsultimet me prindër

E premte

08:50 - 09:30

Migjen Baftijaj

Histori

Konsultimet me prindër

E martë

09:40 - 10:25

Mirlinda Kolmekshaj Selimaj

Matematikë

Konsultimet me prindër

E entje

13:20 - 13:50

Myrvete Sopaj

Gjuhë angleze

Konsultimet me prindër

E premte

08:00 - 08:45

Myzafer Gjergjizi

Kimi

Konsultimet me prindër

E premte

08:00 - 08:40

Neki Jahaj

Gjuhë gjermane

Konsultimet me prindër

E entje

09:40 - 10:25

Nora Hoxha

Sociologji/Filozofi/ Psikologji

Konsultimet me prindër

E entje

13:15 - 13:55

Parim Kosova

Histori

Konsultimet me prindër

E hënë

12:30 - 13:15

Pranvera Pupa

Gjuhë angleze

Konsultimet me prindër

E hënë

13:15 - 14:00

Pranvera Bytyqi

Matematikë

Konsultimet me prindër

E hënë

11:40 - 12:20

Rustem Gashi

Shkolla muzikë

Piano

Shpres Zeka

Gjuhë gjermane

Konsultimet me prindër

E premte

08:50 - 09:35

Shqipe Sharani

Matematikë

Konsultimet me prindër

E martë

08:50 - 09:30

Shukrije Krasniqi

Shkolla Fillore

Mësim klasor

Konsultimet me prindër

E martë

11:40 - 12:20

Shukrije Krasniqi

Shkolla Fillore

Mësim klasor

Konsultimet me prindër

E entje

10:00 - 10:45

Skender Berisha

Gjuhë shqipe

Konsultimet me prindër

E mërkurë

09:40 - 10:25

Uliks Hoxhaj

Shkolla muzikë

Kitarë

Valon Bajraktari

Shkolla Fillore

Sport

Konsultimet me prindër

E martë

11:40 - 12:25

Veli Gashi

Matematikë

Konsultimet me prindër

E martë

09:40 - 10:20

Venera Gegollaj Hasanaj

Gjuhë shqipe

Konsultimet me prindër

E martë

08:00 - 08:40

Vjollca Kola

Shkolla Fillore

Mësim klasor

Konsultimet me prindër

E mërkurë

10:50 - 11:35

Zana Temaj

Shkolla Fillore

Mësim klasor

Konsultimet me prindër

E hënë

11:40 - 12:20

 

Afatet e pushimeve
Gjimnaz

Shoqata mbështetëse

Kontoja e donacioneve

Freunde und Föderer der Asociation "Loyola-Gymnasium" e.V.

Volksbank eG
IBAN: DE40 4126 2501 6700 9587 00
SWIFT: GENODEM1AHL
Stichwort: Loyola-Gymnasium

Zuwendungsbescheini-
gungen werden erstellt.Aktuale & Afatet | Shkolla & Konvikti | Projekti & Shoqata bartëse | ALG News | Shkarkimet | Partnerët | Kontakti | Dëftues botimi


Copyright © 2006-2021 Asociation "Loyola-Gymnasium" Prizren. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.