Koncepti Pedagogjik

Shkolla

Shkolla Fillore

Konvikti

Udhëheqja

Gjuhë Gjermane, Latine & Angleze

Mësimdhënësit

Edukatorët

Administrata

Paraqitja & Tarifat

Shkolla
Shkolla fillore
Të vegjëlit me kravatat e verdha

 

Që nga fillimi i vitit shkollor 2013/14, krahas Loyola-Gymnasium, e cila fillon me klasën e VI, filloi punën edhe shkolla fillore Loyola. Me themelimin e shkollës fillore është plotësuar dëshira e kahmotshme e shumë prindërve. Në dy paralele që kanë nga 20 fëmijë, mësimi për klasat I deri III mbahet nga e hëna deri të premten çdo paradite prej orës 8:00 deri 12:00. Nga klasa IV, mësimi mbahet prej orës 8:00, deri në ora 13:00, pasi që shtohet edhe lënda e gjuhës angleze si gjuhë e huaj. Orari mësimor bazohet në kurikulën e shkollave fillore, e planifikuar nga  Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për shkollat fillore në vend.

 

Pas përfundimit të klasës së pestë të shkollës fillore, nxënësit mund të zgjedhin në mes Gjimnazit Loyola apo të ndonjë shkolle tjetër shtetërore ose private. Nëse dëshirojnë të regjistrohen në Gjimnazin Loyola, ata duhet paraprakisht të japin provimin pranues, i cili organizohet për të gjithë nxënësit që shprehin interesim për regjistrim në klasët e gjashta.

 


Përshtypjet nga jeta shkollore
Të vegjëlit me kravatat e verdha

 

 

Nxënësit e një klase të XII, tregojnë për shkollën fillore. Projekti në kuadër të mësimit të Gjuhës gjermane 2013.

Orari mësimor
 

 

 

Orari mësimor plotëson kriteret e Ministrisë.

Liçenca e shkollës
 

 

 

Liçenca për shkollën fillore, e paisur që nga 10.08.2013.


 

 

Afatet e pushimeve
Gjimnaz

Afatet e pushimeve
Shkolla Fillore

ALG News

Këtu mund ta porositni gazetën tonë me informatat aktuale për projektin dhe përditëshmërinë shkollore.

Shoqata mbështetëse

Donacion online

Po, ndihmoj unë dhe do dhuroj!

Kontoja e donacioneve

Jesuitenmission
Königstr. 54
D - 90402 Nürnberg

Ligabank Nürnberg
Vordere Sterngasse 32
D - 90402 Nürnberg

Konto: 511 55 82
BLZ: 750 903 00
IBAN: DE 61 750 903 00 000 511 55 82
SWIFT: GENODEF1M05
Stichwort: Loyola-Gymnasium

Zuwendungsbescheini-
gungen werden erstellt.Aktuale & Afatet | Shkolla & Konvikti | Projekti & Shoqata bartëse | ALG News | Shkarkimet | Partnerët | Kontakti | Dëftues botimi


Copyright © 2006-2018 Asociation "Loyola-Gymnasium" Prizren. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.