Ideja

Projekti

Shoqata bartëse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shoqëria bartëse
Bartësi përgjegjës juridik Träge

Asociation "Loyola-Gymnasium

Projekti pa person juridik në Kosovë ishte dhe është i pamundur. Personi juridik shërben si partner bashkëbisedues për të gjitha organizatat kombëtare dhe ndërkombëtare dhe funksionon si bartës për Gjimnazin dhe për konviktet.

Me emrin Asociation "Loyola-Gymnasium" (ALG) është formuar në Prishtinë si shoqëri bartëse në dhjetor të vitit 2003 dhe qysh më 19 janar 2004 është regjistruar te UNMIK-u si Organizatë joqeveritare (OJQ). Më 8 shkurt 2005 Shoqërisë bartëse nga Ministria për Punë Publike i është pranuar Public Benefit Status (Statusi i interesit të përgjithshëm).

Qëllimi i Shoqërisë është nxitja e shkollimit dhe arsimimit klasik në Kosovë dhe në këtë mënyrë përkrahja e njerëzve të rinj. Këtu përfshihet përgatitja e rinisë kosovare për konkurrencë në Evropë dhe integrimi i tyre përkatës në sferën e arsimit dhe shkencës si dhe zhvillimit dhe përvetësimit të njohurive nga kultura, shkenca dhe arti, të cilat i përgjigjen moshës.

 

Seanca konstituive e Shoqërisë bartëse

Më 18 maj 2004 në sallën e vogël të mbledhjeve të Kuvendit në Prizren është mbajtur seanca konstituive e Shoqërisë bartëse. Për hapat e parë në procesverbal është shënuar:

"Anëtarët ishin unik që qysh në këtë vit duhet të fillohet me zbatimin e projektit. Pastaj, për shkaqe kohe (përfundimi i shpejtë i vitit shkollor, zgjedhja e pedagogëve, mësimi fillestar dhe kualifikimi, dhomat provizore të mësimit), fillimi i mësimit tanimë nuk kishte mundësi të realizohet në vitin e ardhshëm shkollor (shtator 2004), andaj anëtarët kanë vendosur të ndërmarrin gjithçka ashtu që në vitin shkollor (2004/05) të krijohen mundësitë për të filluar me ndërtimin. Po ashtu do të duhej që sa më parë që është e mundur të bëhet zgjedhja dhe trajnimi i pedagogëve dhe të përpunohet programi pedagogjik ..."

Në këtë mënyrë është përcaktuar drejtimi për fillimin e ndërtimit dhe qysh në shtator 2005 shkolla dhe internati filluan nga puna.

 

Anëtarët aktualë të Shoqërisë bartëse

 • Administratura Apostolike Prizren
 • Albanian Youth Action
 • Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Sachsen e.V.
 • Arbeiter-Samariter-Bund Ortsverband Neustadt/Sachsen e.V.
 • Congregazione delle Suore Angeliche di San Paolo
 • Freunde und Förderer der Asociation "Loyola-Gymnasium" e.V.
 • Grünhelme e.V. (Helmetat e gjelbra Sh. r.)
 • Kosova Alternative Education
 • Krahina Austriake e Jezuitëve
 • Krahina Gjermane e Jezuitëve
 • Krahina Kroate e Jezuitëve
 • Loyola-Stiftung
 • Marianne-und-Rudolf-Haver-Stiftung
 • Stellaner-Vereinigung Deutschland e.V.

 

 

 

   
  Të dëshiruar janë gjithsesi edhe anëtarët tjerë.
   

 

Afatet e pushimeve
Gjimnaz

Afatet e pushimeve
Gjimnaz

Afatet e pushimeve
Shkolla Fillore

Afatet e pushimeve
Shkolla Fillore

ALG News

Këtu mund ta porositni gazetën tonë me informatat aktuale për projektin dhe përditëshmërinë shkollore.

Donacion online

Po, ndihmoj unë dhe do dhuroj!

Kontoja e donacioneve

Jesuitenmission
Königstr. 54
D - 90402 Nürnberg

Ligabank Nürnberg
Vordere Sterngasse 32
D - 90402 Nürnberg

Konto: 511 55 82
BLZ: 750 903 00
IBAN: DE 61 750 903 00 000 511 55 82
SWIFT: GENODEF1M05
Stichwort: Loyola-Gymnasium

Zuwendungsbescheini-
gungen werden erstellt.Aktuale & Afatet | Shkolla & Konvikti | Projekti & Shoqata bartëse | ALG News | Shkarkimet | Partnerët | Kontakti | Dëftues botimi


Copyright © 2006-2018 Asociation "Loyola-Gymnasium" Prizren. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.