Ideja

Projekti

Shoqata bartëse

 

Ideja

Fëmijëve u nevojitet e ardhmja

Shpresat më të mëdha për Kosovën janë të drejtuara kah rinia e vendit. Më tepër se gjysma e popullsisë është më e re se 25 vjeçare, njëra nga popullsitë më të reja të Evropës. E tërë kjo është e mbështetur në faktin që kjo gjeneratë të mos rritet edhe më tej në një atmosferë të pa perspektivë, e kufizuar, e ndarë dhe me urrejtje. Kjo rini ka nevojë për një shans për zgjerim të mirëkuptimit, të kujdesit dhe respektit. Ajo ka nevojë për arsimim në kuptimin evropian. Të rinjtë dhe të rejat e të gjitha etnive dhe përkatësive fetare duhet të shkojnë bashkërisht në shkollë dhe të mësohen të jetojnë përsëri me njëri tjetrin.

 

Për Konventën e KB mbi të drejtat e fëmijës të vitit 1989 kërkesa qendrore është që të gjithë fëmijët të kenë të drejtë në shkollim të mirë fillor dhe të kenë qasje të barabartë në shkollimin sekondar (e mesëm), sepse edukimi dhe arsimimi janë bazament për zhvillim dhe çelës i së ardhmes.

 

 

Jean Monnet (1888 - 1979), një ideator nismëtar dhe modelues i Evropës së bashkuar pat thënë me një rast: "Në qoftë se do të më duhej edhe njëherë të filloja nga e para, shumë më tepër do të investoja në kulturë dhe arsim se sa në ekonomi“. Kosova si shtet demokratik evropian në botën islame ka të drejtë të pret angazhim të veçantë të Evropës.

Pikërisht për këtë shkak në vjeshtën e vitit 2002 prindërit kosovarë iu drejtuan njërit prej bashkëpunëtorëve të Renovabis-it Aksioni i solidaritetit të katolikëve gjermanë me njerëzit e Evropës Lindore dhe e lutën të hapë një gjimnaz klasik në Kosovë.

 

 

 

 

 

 

 

Afatet e pushimeve
Gjimnaz

Afatet e pushimeve
Shkolla Fillore

Afatet e pushimeve
Gjimnaz

ALG News

Këtu mund ta porositni gazetën tonë me informatat aktuale për projektin dhe përditëshmërinë shkollore.

Shoqata mbështetëse

Donacion online

Po, ndihmoj unë dhe do dhuroj!

Kontoja e donacioneve

Jesuitenmission
Königstr. 54
D - 90402 Nürnberg

Ligabank Nürnberg
Vordere Sterngasse 32
D - 90402 Nürnberg

Konto: 511 55 82
BLZ: 750 903 00
IBAN: DE 61 750 903 00 000 511 55 82
SWIFT: GENODEF1M05
Stichwort: Loyola-Gymnasium

Zuwendungsbescheini-
gungen werden erstellt.Aktuale & Afatet | Shkolla & Konvikti | Projekti & Shoqata bartëse | ALG News | Shkarkimet | Partnerët | Kontakti | Dëftues botimi


Copyright © 2006-2019 Asociation "Loyola-Gymnasium" Prizren. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.