Shoqata mbështetëse

Shoqëruesit

Donatorët

Donatorët

Këtu do të gjeni një regjistër sipas alfabetit të gjithë atyre të cilët kanë kontribuar suksesit të projektit tonë. Që më parë në këtë vend ju lutemi për durim, në qoftë se regjistri nuk është tërësisht aktual, ose aq më keq, në rast se ne kemi harruar ndonjërin.

Te disa ne kemi ndërmarr një link për Hompage vetanake.

 

 

The list of our donators was abused by others - so we stopped to show it.

 

 

Afatet e pushimeve
Gjimnaz

Afatet e pushimeve
Shkolla Fillore

Afatet e pushimeve
Gjimnaz

ALG News

Këtu mund ta porositni gazetën tonë me informatat aktuale për projektin dhe përditëshmërinë shkollore.

Shoqata mbështetëse

Donacion online

Po, ndihmoj unë dhe do dhuroj!

Kontoja e donacioneve

Jesuitenmission
Königstr. 54
D - 90402 Nürnberg

Ligabank Nürnberg
Vordere Sterngasse 32
D - 90402 Nürnberg

Konto: 511 55 82
BLZ: 750 903 00
IBAN: DE 61 750 903 00 000 511 55 82
SWIFT: GENODEF1M05
Stichwort: Loyola-Gymnasium

Zuwendungsbescheini-
gungen werden erstellt.Aktuale & Afatet | Shkolla & Konvikti | Projekti & Shoqata bartëse | ALG News | Shkarkimet | Partnerët | Kontakti | Dëftues botimi


Copyright © 2006-2019 Asociation "Loyola-Gymnasium" Prizren. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.