Aktuale

Afatet

Jobs

Punësimet

Kërkoni vend pune?

Këtu në çdo kohë do të gjeni pasqyrën e vendeve të lira në Loyola-Gymnasium.

Nga të gjithë bashkëpunëtorët tanë presim që përveç shqipes të flasin edhe gjermanisht ose anglisht! Në rast se nuk jeni nga vet Prizreni ose rrethina, do të duhet të jeni pas shpërnguljes.

 

Ne kërkojmë
Lënda/Fusha
Shkollimi i duhur
Trainer/Teacher Mechatronics më shumë informacion
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Në qoftë se jeni të interesuar, aplikimet tuaja me të gjitha dokumentet* ju lutemi ti dërgoni në:

Asociation "Loyola-Gymnasium"
- Shërbimi kuadrovik -
Rr. e Tranzitit Petrovë
20000 Prizren - Republika e Kosovës

 

* Dokumentat e nevojshme:

- Autobiografia
- Dëftesat (Diploma shkollore, dëftesat e punës)
- Certifikata e lindjes
- Kopja e letërnjoftimit ose pasaportës
- Adresa, telefoni, E – maili

 

Afatet e pushimeve
Gjimnaz

Afatet e pushimeve
Shkolla Fillore

Afatet e pushimeve
Gjimnaz

Shoqata mbështetëse

Kontoja e donacioneve

Freunde und Föderer der Asociation "Loyola-Gymnasium" e.V.

Volksbank eG
IBAN: DE40 4126 2501 6700 9587 00
SWIFT: GENODEM1AHL
Stichwort: Loyola-Gymnasium

Zuwendungsbescheini-
gungen werden erstellt.Aktuale & Afatet | Shkolla & Konvikti | Projekti & Shoqata bartëse | ALG News | Shkarkimet | Partnerët | Kontakti | Dëftues botimi


Copyright © 2006-2019 Asociation "Loyola-Gymnasium" Prizren. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.