Aktuale

Afatet

Vend pune

Punësimet

Kërkoni vend pune?

Këtu në çdo kohë do të gjeni pasqyrën e vendeve të lira në Loyola-Gymnasium.

Nga të gjithë bashkëpunëtorët tanë presim që përveç shqipes të flasin edhe gjermanisht ose anglisht! Në rast se nuk jeni nga vet Prizreni ose rrethina, do të duhet të jeni pas shpërnguljes.

 

Asociation "Loyola–Gymnasium" shpall konkurs për këto vende pune:

Asociacioni „Loyola-Gymnasium“ (në tekstin e mëposhtëm ALG) operon për mbi 15 vite në fushën e arsimit me qëllim të promovimit të mësimit dhe arsimimit të cilësisë më të lartë, dhe në këtë mënyrë mbështetjen e të rinjve në Kosovë. Kjo përfshin përgatitjen e të rinjve kosovarë për t'u përballur me konkurrencën evropiane dhe integrimin përkatës të tyre në fushat e arsimit dhe shkencës e poashtu ato të kulturës dhe artit të përshtatshëm për grupmoshën e tyre.
 
Jemi duke e zgjeruar fushën tonë të veprimit me projektin e ri të arsimit dhe aftësimit profesional të njohur si "Shkolla e Lartë Loyola Profesionale". Andaj, ALG shpallë:

Konkurs:

Projekti ALG "Shkolla e Lartë Loyola Profesionale" fton cilindo që plotëson kriteret e mëposhtme të shprehë interes në këtë konkurs për një (1) Trajner(e) / Mësimdhënës(e) për lëndët e elektro-teknikës brenda programit të Mekatronikës.

 

Kërkesat dhe kualifikimet:

 

Si të aplikoni:
Të gjithë aplikantët e kualifikuar, pa marrë parasysh gjininë, racën apo etninë inkurajohen të aplikojnë dhe të paraqesin dokumentet e lartpërmendura në e-mailin: visar.hoxha@alg-prizren.com ose përmes një zarfi të mbyllur në zyrat e ALG në Prizren, Rr. Tranzit Pn. me temë (subjekt) apo etiketim: „Trajner(e) / Mësimdhënës(e) për lëndët e elektro-teknikës brenda programit të Mekatronikës“.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimit është 30 Nëntor 2020 në ora 15:30.
Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen dhe do të ftohen në fazën tjetër të rekrutimit.

 

Prizren, 02.11.2020

Konkurs (PDF)

Afatet e pushimeve
Gjimnaz

Shoqata mbështetëse

Kontoja e donacioneve

Freunde und Föderer der Asociation "Loyola-Gymnasium" e.V.

Volksbank eG
IBAN: DE40 4126 2501 6700 9587 00
SWIFT: GENODEM1AHL
Stichwort: Loyola-Gymnasium

Zuwendungsbescheini-
gungen werden erstellt.Aktuale & Afatet | Shkolla & Konvikti | Projekti & Shoqata bartëse | ALG News | Shkarkimet | Partnerët | Kontakti | Dëftues botimi


Copyright © 2006-2021 Asociation "Loyola-Gymnasium" Prizren. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.