Aktuale

Afatet

Jobs

Aktuale & Afatet

Këtu mund ti gjeni informatat për temat aktuale rreth shkollës dhe konvikteve, si dhe një pamje të përgjithshme për afatet më të rëndësishme në vitin aktual shkollor.

 

Aktuale

Në këtë faqe çdo herë mund të gjeni udhëzime dhe ...

Afatet

Këtu i gjeni të gjitha afatet e rëndësishme në vitin aktual shkollor ...

Punësimet

Kërkoni një vend pune? Ndoshta pikërisht juve ju kërkojmë! ...

 

Afatet e pushimeve
Gjimnaz

Afatet e pushimeve
Shkolla Fillore

Afatet e pushimeve
Gjimnaz

ALG News

Këtu mund ta porositni gazetën tonë me informatat aktuale për projektin dhe përditëshmërinë shkollore.

Shoqata mbështetëse

Donacion online

Po, ndihmoj unë dhe do dhuroj!

Kontoja e donacioneve

Jesuitenmission
Königstr. 54
D - 90402 Nürnberg

Ligabank Nürnberg
Vordere Sterngasse 32
D - 90402 Nürnberg

Konto: 511 55 82
BLZ: 750 903 00
IBAN: DE 61 750 903 00 000 511 55 82
SWIFT: GENODEF1M05
Stichwort: Loyola-Gymnasium

Zuwendungsbescheini-
gungen werden erstellt.Aktuale & Afatet | Shkolla & Konvikti | Projekti & Shoqata bartëse | ALG News | Shkarkimet | Partnerët | Kontakti | Dëftues botimi


Copyright © 2006-2019 Asociation "Loyola-Gymnasium" Prizren. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.