Newsletter

ALG News

Me ALG News, ne informojmë kohë pas kohe për zhvillimet më të reja në shkollën tonë dhe konviktet tona.

Download

Të gjitha ALG News, duke përfshirë edhe botimet më të vjetra, janë të gatshme këtu për shkarkim.

Thjeshtë zgjidheni botimin e dëshiruar dhe pastaj klikoni në faqen ballore.

Abonnement

Ju mund ta parapaguani ALG News. Plotësoni të dhënat tuaja këtu. Pastaj klikoni në "Abonimi" dhe do ta merrni automatikisht ALG News me postë elektronike pa pagesë.

Në rast se dëshironi ta anuloni parapagimin atëherë, plotësoni E-mail adresën tuaj dhe klikoni "Anulimi" dhe ju do të hiqeni nga shpërndarësi.

 


 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


1 / 99


click for download


ALG News 07/2017

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


2 / 99


click for download


ALG News 06/2017

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


3 / 99


click for download


ALG News 05/2017

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


4 / 99


click for download


ALG News 04/2017

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


5 / 99


click for download


ALG News 03/2017

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


6 / 99


click for download


ALG News 02/2017

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


7 / 99


click for download


ALG News 01/2017

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


8 / 99


click for download


ALG News 06/2016

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


9 / 99


click for download


ALG News 05/2016

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


10 / 99


click for download


ALG News 04/2016

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


11 / 99


click for download


ALG News 03/2016

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


12 / 99


click for download


ALG News 02/2016

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


13 / 99


click for download


ALG News 01/2016

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


14 / 99


click for download


ALG News 08/2015

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


15 / 99


click for download


ALG News 07/2015

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


16 / 99


click for download


ALG News 06/2015

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


17 / 99


click for download


ALG News 05/2015

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


18 / 99


click for download


ALG News 04/2015

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


19 / 99


click for download


ALG News 02/2015

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


20 / 99


click for download


ALG News 01/2015

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


21 / 99


click for download


ALG News 07/2014

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


22 / 99


click for download


ALG News 06/2014

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


23 / 99


click for download


ALG News 05/2014

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


24 / 99


click for download


ALG News 04/2014

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


25 / 99


click for download


ALG News 03/2014

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


26 / 99


click for download


ALG News 02/2014

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


27 / 99


click for download


ALG News 01/2014

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


28 / 99


click for download


ALG News 07/2013

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


29 / 99


click for download


ALG News 06/2013

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


30 / 99


click for download


ALG News 05/2013

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


31 / 99


click for download


ALG News 04/2013

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


32 / 99


click for download


ALG News 03/2013

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


33 / 99


click for download


ALG News 02/2013

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


34 / 99


click for download


ALG News 01/2013

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


35 / 99


click for download


ALG News 07/2012

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


36 / 99


click for download


ALG News 06/2012

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


37 / 99


click for download


ALG News 05/2012

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


38 / 99


click for download


ALG News 04/2012

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


39 / 99


click for download


ALG News 03/2012

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


40 / 99


click for download


ALG News 02/2012

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


41 / 99


click for download


ALG News 01/2012

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


42 / 99


click for download


ALG News 08/2011

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


43 / 99


click for download


ALG News 07/2011

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


44 / 99


click for download


ALG News 06/2011

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


45 / 99


click for download


ALG News 05/2011

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


46 / 99


click for download


ALG News 04/2011

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


47 / 99


click for download


ALG News 03/2011

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


48 / 99


click for download


ALG News 02/2011

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


49 / 99


click for download


ALG News 01/2011

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


50 / 99


click for download


ALG News 07/2010

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


51 / 99


click for download


ALG News 06/2010

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


52 / 99


click for download


ALG News 05/2010

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


53 / 99


click for download


ALG News 04/2010

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


54 / 99


click for download


ALG News 03/2010

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


55 / 99


click for download


ALG News 02/2010

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


56 / 99


click for download


ALG News 01/2010

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


57 / 99


click for download


ALG News 08/2009

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


58 / 99


click for download


ALG News 07/2009

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


59 / 99


click for download


ALG News 06/2009

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


60 / 99


click for download


ALG News 05/2009

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


61 / 99


click for download


ALG News 04/2009

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


62 / 99


click for download


ALG News 03/2009

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


63 / 99


click for download


ALG News 02/2009

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


64 / 99


click for download


ALG News 01/2009

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


65 / 99


click for download


ALG News 09/2008

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


66 / 99


click for download


ALG News 08/2008

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


67 / 99


click for download


ALG News 07/2008

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


68 / 99


click for download


ALG News 06/2008

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


69 / 99


click for download


ALG News 05/2008

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


70 / 99


click for download


ALG News 04/2008

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


71 / 99


click for download


ALG News 03/2008

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


72 / 99


click for download


ALG News 02/2008

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


73 / 99


click for download


ALG News 01/2008

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


74 / 99


click for download


ALG News 09/2007

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


75 / 99


click for download


ALG News 08/2007

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


76 / 99


click for download


ALG News 07/2007

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


77 / 99


click for download


ALG News 06/2007

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


78 / 99


click for download


ALG News 05/2007

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


79 / 99


click for download


ALG News 04/2007

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


80 / 99


click for download


ALG News 03/2007

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


81 / 99


click for download


ALG News 02/2007

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


82 / 99


click for download


ALG News 01/2007

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


83 / 99


click for download


ALG News 07/2006

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


84 / 99


click for download


ALG News 06/2006

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


85 / 99


click for download


ALG News 05/2006

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


86 / 99


click for download


ALG News 04/2006

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


87 / 99


click for download


ALG News 03/2006

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


88 / 99


click for download


ALG News 02/2006

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


89 / 99


click for download


ALG News 01/2006

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


90 / 99


click for download


ALG News 08/2005

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


91 / 99


click for download


ALG News 07/2005

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


92 / 99


click for download


ALG News 06/2005

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


93 / 99


click for download


ALG News 05/2005

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


94 / 99


click for download


ALG News 04/2005

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


95 / 99


click for download


ALG News 03/2005

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


96 / 99


click for download


ALG News 02/2005

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


97 / 99


click for download


ALG News 01/2005

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


98 / 99


click for download


ALG News 02/2004

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

 

 

 

 

 

 

  goto first    goto previous


99 / 99


click for download


ALG News 01/2004

 

 

 

 

 

 

 

 goto next    goto bottom

Mënyrë *


Tituli


Mbiemri *


Emri *


Ndërmarrje


Pozita


Rruga *


Pref. postar *


Vendi *


Shteti *


Telefoni


Mobili


E-Maili *


E-Maili confirmimi ** Këto fusha duhen të plotësohen të gjitha!Afatet e pushimeve
Gjimnaz

Afatet e pushimeve
Shkolla Fillore

ALG News

Këtu mund ta porositni gazetën tonë me informatat aktuale për projektin dhe përditëshmërinë shkollore.

Donacion online

Po, ndihmoj unë dhe do dhuroj!

Kontoja e donacioneve

Jesuitenmission
Königstr. 54
D - 90402 Nürnberg

Ligabank Nürnberg
Vordere Sterngasse 32
D - 90402 Nürnberg

Konto: 511 55 82
BLZ: 750 903 00
IBAN: DE 61 750 903 00 000 511 55 82
SWIFT: GENODEF1M05
Stichwort: Loyola-Gymnasium

Zuwendungsbescheini-
gungen werden erstellt.Aktuale & Afatet | Shkolla & Konvikti | Projekti & Shoqata bartëse | ALG News | Shkarkimet | Partnerët | Kontakti | Dëftues botimi


Copyright © 2006-2018 Asociation "Loyola-Gymnasium" Prizren. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.