Shoqëria bartëse
Asociation "Loyola–Gymnasium"
Rr. e Tranzitit Petrovë
20000 Prizren - Kosovë

Drejtor
Dr. Axel Bödefeld SJ

Përgjegjës për përmbajtjen
Dr. Axel Bödefeld SJ

Përgjegjësia për përmbajte
Përmbajtjet e faqeve tona hartohen me kujdesin më të madh. Por për saktësinë, tëtësinë dhe aktualitetin e përmbajtjeve ne nuk mund të marrim përsipër kurrfarë garancie. Ne si ofrues të shërbimeve sipas § 6, alineja 1 MDStV dhe § 8, alineja 1 TDG jemi përgjegjës për përmbajtjet tona vetjake sipas ligjeve të përgjithshme. Por ofruesit e shërbimeve nuk janë të obliguar ti mbikëqyrin informacionet e huaja të transmetuara apo memorizuara  ose të hulumtojnë rrethanat, të cilat do të tregonin për një veprimtari të kundërligjshme. Obligimet për heqjen apo bllokimin e shfrytëzimit të informacioneve sipas ligjeve të përgjithshme mbeten të paprekura nga kjo. Një përgjegjësi në lidhje me këtë është e mundur tek pas momentit të dijenisë për shkeljen konkrete të së drejtës. Në rast të bërjes me dije të shkeljes përkatëse të së drejtës ne këto përmbajtje do t’i heqim menjëherë

Përgjegjësia për linkat
Oferta jonë përmban linka për Ueb faqet e jashtme të personave të tretë, në përmbajtjen e të cilëve ne nuk kemi kurrfarë ndikimi. Për këtë arsye ne edhe nuk mund të marrim kurrfarë përgjegjësie për këto përmbajtje të huaja. Për përmbajtjet e faqeve të linkuara është përgjegjës ofruesi ose bartësi i faqeve. Faqet e linkuara në momentin e linkimit janë të kontrolluara për shkeljet eventuale ligjore. Në momentin  e futjes së linkut nuk  janë vërejtur. Një kontroll përmbajtjesor permanent i faqeve të futura në link nuk mund të pritet pa një pikëmbështetjeje konkrete të shkeljes ligjore. Në rast të njohurisë për shkelje ligjore linkat e tilla do të mënjanohen.

E drejta e autorit
Organizuesit e faqeve përpiqen që të drejtën e autorit e të tjerëve ta respektojnë çdoherë, respektivisht të niset nga faqet e krijuara vet, si dhe te veprat e liruara nga licenca. Përmbajtjet dhe veprat e prodhuara nga organizuesit e faqeve në këto faqe i nënshtrohen të drejtës gjermane mbi të drejtën e autorit. Kontributet e personave të tretë duhet të jenë të shënuara si të tilla. Shumëzimi, përpunimi, përhapja dhe çdo lloj përdorimi jashtë kufijve të së drejtë së autorit, duhet të kenë pëlqimin me shkrim të autorit, respektivisht të përgatitësit në fjalë. Shkarkimet dhe kopjimet e këtyre faqeve janë të lejuara vetëm për përdorime private, por jo edhe për ato komerciale.

Mbrojtja e të dhënave
Aq sa në faqet tona ngritën të dhënat që kanë të bëjnë me persona (për shembull, emri, adresa ose Email-adresa, këto bëhen, sa është e mundur në bazë vullnetare. Përdorimi i ofertave dhe shërbimeve, aq sa është e mundur, çdo herë është pa dhënien e shënimeve që kanë të bëjnë me personat.

Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten für die Webseitenbetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.

Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können.

Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

Der Erhebung und Nutzung Ihrer IP-Adresse durch Google Analytics können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code "gat._anonymizeIp();" erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen zu gewährleisten.

Kundërshtohet në mënyrë eksplicite përdorimi i të dhënave të publikuara për kontakte në kornizat e obligimit për të lënë gjurmë, nga personat e tretë, në qoftë se kjo nuk bëhet për publicitetin e kërkuar në mënyrë të prerë në materialin informues.  Organizatorët e faqeve rezervojnë, në mënyrë të qartë, të drejtën e ndërmarrjes së hapave juridik në rast të dërgimit të informacioneve të pa kërkuara publicitare, ndoshta përmes Spam - Maileve.

Burimi: Disclaimer nga Sören Siebert - Avokat për të drejtën e Internetit dhe
www.datenschutzbeauftragter-info.de

 

Afatet e pushimeve
Gjimnaz

Afatet e pushimeve
Gjimnaz

Afatet e pushimeve
Shkolla Fillore

Afatet e pushimeve
Shkolla Fillore

ALG News

Këtu mund ta porositni gazetën tonë me informatat aktuale për projektin dhe përditëshmërinë shkollore.

Donacion online

Po, ndihmoj unë dhe do dhuroj!

Kontoja e donacioneve

Jesuitenmission
Königstr. 54
D - 90402 Nürnberg

Ligabank Nürnberg
Vordere Sterngasse 32
D - 90402 Nürnberg

Konto: 511 55 82
BLZ: 750 903 00
IBAN: DE 61 750 903 00 000 511 55 82
SWIFT: GENODEF1M05
Stichwort: Loyola-Gymnasium

Zuwendungsbescheini-
gungen werden erstellt.Aktuale & Afatet | Shkolla & Konvikti | Projekti & Shoqata bartëse | ALG News | Shkarkimet | Partnerët | Kontakti | Dëftues botimi


Copyright © 2006-2018 Asociation "Loyola-Gymnasium" Prizren. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.