Aktuale

Afatet

Jobs

Afatet

Këtu i gjeni të gjitha afatet e rëndësishme në vitin aktual shkollor.
Te pushimet çdo herë është dhënë dita e parë dhe e fundit e pushimeve.

 

01.02.2018 - 20.04.2018 Paraqitja për mësimin përgaditor
21.04.2018 - 12:30 - 17:30 Mësimi përgaditor - klasa e VI dhe X
28.04.2018 - 12:30 - 17:30 Mësimi përgaditor - klasa e VI dhe X
29.04.2018 - 02.05.2018 Gjimnaz - Pushimet për ditën e punës
28.04.2018 - 02.05.2018 Shkolla Fillore - Pushimet për ditën e punës
02.05.2018 Dita e arritjes për konviktorët
05.05.2018 - 12:30 - 17:30 Mësimi përgaditor - klasa e VI dhe X
19.05.2018 - 12:30 - 17:30 Mësimi përgaditor - klasa e VI dhe X
26.05.2018 - 12:30 - 17:30 Mësimi përgaditor - klasa e VI dhe X
02.06.2018 - 09:00 - 12:00 Provimi pranues për klasën e VI-të
02.06.2018 - 13:00 - 16:00 Provimi pranues për klasën e X-të
17.06.2018 Dita e arritjes për konviktorët
14.06.2018 - 17.06.2018 Bajram (Eid-Al-Fitr)
Loyola-Gymnasium - Afatet e pushimeve - 2017/18 >>
25.08.2018 - 09:00 - 12:00 Provimi pranues për klasën e VI-të dhe e X-të
30.06.2018 - 02.09.2018 Pushimet verore
02.09.2018 Dita e arritjes për konviktorët
Loyola-Gymnasium - Afatet e pushimeve - 2018/19 >>
Shkolla Fillore - Afatet e pushimeve - 2018/19 >>

 

 

Afatet e pushimeve
Gjimnaz

Afatet e pushimeve
Gjimnaz

Afatet e pushimeve
Shkolla Fillore

Afatet e pushimeve
Shkolla Fillore

ALG News

Këtu mund ta porositni gazetën tonë me informatat aktuale për projektin dhe përditëshmërinë shkollore.

Donacion online

Po, ndihmoj unë dhe do dhuroj!

Kontoja e donacioneve

Jesuitenmission
Königstr. 54
D - 90402 Nürnberg

Ligabank Nürnberg
Vordere Sterngasse 32
D - 90402 Nürnberg

Konto: 511 55 82
BLZ: 750 903 00
IBAN: DE 61 750 903 00 000 511 55 82
SWIFT: GENODEF1M05
Stichwort: Loyola-Gymnasium

Zuwendungsbescheini-
gungen werden erstellt.Aktuale & Afatet | Shkolla & Konvikti | Projekti & Shoqata bartëse | ALG News | Shkarkimet | Partnerët | Kontakti | Dëftues botimi


Copyright © 2006-2018 Asociation "Loyola-Gymnasium" Prizren. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.